Řízené zatlačování trub

Jedná se o kompaktní bezvýkopovou technologii využívanou k osazení chrániček, nebo produktovodů metodou zatlačováním ocelových chrániček.

Ty lze navíc využít i na jiné inženýrské sítě (vodovod, kabelovody, apod.). Pro maximální požadovanou přesnost vrtu je technologie doplněna o navigační systém s pilotními vrtacími tyčemi, které umožňují provádět práce s vysokými nároky na dodržení spádové tolerance. Kontrola a měření probíhá přes monitor, optické zařízení s CCD kamerou a laserový vysílač.

Technologický postup začíná pilotním vrtem, po kterém následuje jeho rozšíření na požadovaný průměr. K pohonu se využívá hydraulický agregát s požadovaným výkonem.

Parametry:

  • Délka řízeného vrtu 50 m
  • Maximální průměr vrtu 530 mm
  • Vyvinutá tlačná síla 40 tun
  • Minimální rozměr startovací jámy 2000 m

Kdo jsme

Jsme divize společnosti KVIS Pardubice a.s., která se zabývá bezvýkopovými technologiemi a tlakovými zkouškami inženýrských sítí. Provádíme zemní podvrty nebo-li protlaky, zkoušky těsností stok a tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací.

KVIS Pardubice a.s.

Divize Bezvýkopové technologie

Rosice 151
533 53 Pardubice
 
jan.novotny@kvis.cz
+420 727 942 182