Tlakové zkoušky

Předmětem naší činnosti jsou zkoušky těsností stok a tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací.

Předmětem naší činnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí. V plném rozsahu jsme schopni zajistit i projekci vodohospodářských staveb včetně příslušející inženýrské činnosti. Novým prvkem naší činnosti je provádění tlakových zkoušek vodovodů a zkoušek těsnosti stok, které nabízíme i mimo potřeb naší společnosti.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODŮ A VÝTLAČNÝCH ŘÁDŮ KANALIZACÍ

Provádíme tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, dle normy ČSN EN 805. Zkoušku realizujeme s použitím výkonného čerpadla. Vlastní zkoušku řídí a provádí zkušení a proškolení pracovníci bez nutné součinnosti objednatele. O výsledku zkoušky vystavíme protokol s grafickým průběhem tlaku v potrubí.

ZKOUŠKY TĚSNOSTI STOK

Zkoušky vodotěsnosti stok provádíme dle normy ČSN EN 1610 a ČSN 756909, „metodou vzduch“. Umíme provést zkoušku potrubí u všech běžně používaných materiálů potrubí. Vlastní provedení zkoušky těsnosti zajišťujeme atestovaným zařízením a zkušenou proškolenou posádkou měřícího vozu.

Zkoušky končí vystavením protokolu o zkoušce, s grafickým vyhodnocením průběhu poklesu tlaku v potrubí během zkoušky a závěrem, zda zkoušený úsek vyhovuje nebo nevyhovuje požadavkům ČSN.

Kdo jsme

Jsme divize společnosti KVIS Pardubice a.s., která se zabývá bezvýkopovými technologiemi a tlakovými zkouškami inženýrských sítí. Provádíme zemní podvrty nebo-li protlaky, zkoušky těsností stok a tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací.

KVIS Pardubice a.s.

Divize Bezvýkopové technologie

Rosice 151
533 53 Pardubice
 
jan.novotny@kvis.cz
+420 727 942 182