Divize Bezvýkopové technologie

Jsme divize společnost KVIS Pardubice a.s., která se zabývá prováděním zemních podvrtů nebo-li protlaků.

Časově i finančně efektivnější řešení

Bezvýkopovou technologii provádíme od roku 2018. Přináší mnohdy výrazně efektivnější řešení z hlediska času, financí a zároveň ji využíváme v terénu, kde jiné technologie selhávají.

K zemním podvrtům využíváme stroj PERFORATOR PBA 40 a nově pořízený horizontální vrtací stroj Vermeer D40x55DR S3 Navigator®

Dále se zabýváme tlakovými zkouškami vodovodů a výtlačných řadů kanalizací a také zkouškami těsností stok.

Kdo jsme

Jsme divize společnosti KVIS Pardubice a.s., která se zabývá bezvýkopovými technologiemi a tlakovými zkouškami inženýrských sítí. Provádíme zemní podvrty nebo-li protlaky, zkoušky těsností stok a tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací.

KVIS Pardubice a.s.

Divize Bezvýkopové technologie

Rosice 151
533 53 Pardubice
 
jan.novotny@kvis.cz
+420 727 942 182